Finansutskottets sammanträde Torsdag 2005-12-15 kl. 08:45

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 08:45
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Statsbudget för 2006 (FiU10)
Föredragning av preliminärt förslag till betänkande 2005/06:FiU10
Statsbudget för budgetåret 2006
Förslag delas på bordet
Preliminärt ställningstagande

4. Planering för våren 2006
Planeringen delas på bordet

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor


Bilagor