Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-01-26 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av fördragningslista

2. Anmälningar

3. Bank- och försäkringsfrågor, kreditupplysning (FiU14)
Föredragning och behandling av motionerna
2004/05:Fi217 av Kent Olsson (m)
2004/05:Fi218 av Marie Engström m.fl. (v)
2004/05:Fi223 av Börje Vestlund och Sinikka Bohlin (s)
2004/05:Fi227 av Håkan Juholt (s)
2004/05:Fi245 av Solveig Hellquist (fp)
2004/05:Fi273 av Kenth Högström (s)
2004/05:Fi274 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (s)
2005/06:Fi217 av Ulla Wester och Ronny Olander (s)
2005/06:Fi228 av Carina Hägg (s)
2005/06:Fi248 av Sylvia Lindgren och Karl Gustav Abrahamsson (s)
2005/06:Fi254 av Lotta Hedström (mp)
2005/06:Fi278 av Catherine Persson (s)
2005/06:Fi281 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrk. 7
2005/06:Fi285 av Börje Vestlund m.fl. (s)
2005/06:Fi287 av Per Landgren (kd)
2005/06:Fi321 av Per Landgren m.fl. (kd) yrk. 8
2005/06:L237 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) yrk. 5–7
2005/06:L307 av Solveig Hellquist (fp) yrk. 1

Preliminärt ställningstagande
Yrkandesammanställning, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Charlotte Hedberg

4. Förvaltningspolitiska frågor (FiU16)
Föredragning och behandling av motionerna
2005/06:Fi201 av Rolf Gunnarsson (m)
2005/06:Fi202 av Rolf Gunnarsson (m)
2005/06:Fi213 av Carl-Axel Roslund (m)
2005/06:Fi218 av Torkild Strandberg (fp)
2005/06:Fi220 av Mikaela Valtersson (mp) yrk. 3
2005/06:Fi222 av Anne Marie Brodén och Ann-Marie Pålsson (m)
2005/06:Fi223 av Lars-Ivar Ericsson (c)
2005/06:Fi226 av Gustaf Fridolin och Ulf Holm (mp)
2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) yrk. 2
2005/06:Fi230 av Jörgen Johansson och Staffan Danielsson (c)
2005/06:Fi232 av Cecilia Widegren m.fl. (m)
2005/06:Fi256 av Björn Hamilton och Elizabeth Nyström (m)
2005/06:Fi279 av Barbro Hietala Nordlund och Kurt Kvarnström (s)
2005/06:Fi294 av Inger Lundberg (s)
2005/06:K451 av Tobias Krantz m.fl. (fp) yrk. 3
2005/06:N242 av Tobias Krantz (fp) yrk. 3
2005/06:N442 av Per Bill m.fl. (m) yrk. 7–8
2005/06:Bo213 av Solveig Hellquist (fp) yrk. 2

Preliminärt ställningstagande
Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Camilla Holmén

5. Planering

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

Bilagor


FiU14
- Yrkandesammanställning
- Motionshäfte
- PM

FiU16
- Motionshäfte
- PM

Reseberättelse från Moskva

EU-handlingar