Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Anmälningar

3. Bank- och försäkringsfrågor, kreditupplysning (FiU14)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU14
Delas tidigare: Yrkandesammanställning, motionshäfte och föredragningspromemoria
Föredragande: Charlotte Hedberg

4. Förvaltningspolitiska frågor (FiU16)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU16
Delas tidigare: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Föredragande: Camilla Holmén

5. Fastighetsfrågor (FiU17)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU17
Delas tidigare: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Föredragande: Niklas Frank

6. Staten som arbetsgivare (FiU18)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU18
Delas tidigare: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Föredragande: Joanna Gerwin

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

Bilagor


FiU14
- Förslag till betänkande

FiU16
- Förslag till betänkande

FiU17
- Förslag till betänkande

FiU18
- Förslag till betänkande

FiU8
- PM

EU-handlingar
- 2 häften