Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-23 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 A

Föredragningslista

Offentlig utfrågning med riksbankschefen
Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om den aktuella penningpolitiken.

Riksbankens inflationsrapport finns att hämta på expeditionen
kl. 8.00.


Bilagor


- Underlag inför utfrågningen

- Inbjudan till Bankföreningen

- EU-handlingar delas senare