Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Anmälningar

3. Eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragning och behandling
delsframst. 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid
delsmotionerna
2005/06:K4 av Carl B Hamilton (fp)
2005/06:K5 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)
2005/06:K6 av Britt-Marie Danestig och Lennart Gustavsson (v)
2005/06:K7 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
2005/06:K8 av Göran Lennmarker m.fl. (m)
2005/06:K9 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)
2005/06:K10 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)
Framst. RS3, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas.

Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Ove Nilsson

4. Eventuellt yttrande till utbildningsutskottet
Föredragning och behandling av
utkast till reservation rörande fri etableringsrätt för förskolor enligt utbildningsutskottets protokollsutdrag 2005/06:16.5.
Utbildningsutskottets protokollsutdrag, föredragningspromemoria och utkast till reservation bifogas.

Föredragade: Joanna Gerwin

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågor


Bilagor


Ev. yttrande till KU
- Framst. RS3 (del 1)
- Motionshäfte
- PM

Ev. yttrande till UbU
- Protokollsutdrag
- PM
- Utkast till reservation