Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Intern utfrågning
Intern utfrågning om fri etableringsrätt för förskolor inför yttrande till utbildningsutskottet (FiU1y)

Deltagare:
- Finansdepartementet
- Katinka Hort, statssekreterare

Sveriges Kommuner och Landsting
- Ilmar Reepalu, förbundsordförande

Friskolornas Riksförbund
- Gert Assermark, kanslichef
- Helena Otterclou, förbundsjurist

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningar

4. Riksrevisionens årsredovisning för 2005 (FiU25)
Föredragning och behandling av redog. 2005/06:RRS10 Riksrevisionens årsredovisning för 2005
Redog. RRS10, föredragningspromemoria och revisionsberättelse bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Camilla Holmén

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor

Bilagor


FiU25
- Redog. RRS10
- Föredragningspromemoria
- Revisionsberättelse från Lindebergs Grant Thornton