Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-30 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Yttrande till utbildningsutskottet (FiU1y)
Beslut och justering av förslag till yttrande 2005/06:FiU1y
Förslag till yttrande delas senare.
Delats tidigare: utbildningsutskottets protokollsutdrag, föredragningspromemoria och utkast till reservation.
Föredragade: Joanna Gerwin

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågorBilagor