Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Information från ESV
Generaldirektör Yvonne Gustafsson, Karl Bergstrand och Margareta Nöjd från ESV informerar och svarar på frågor om ESV:s budgetprognos som publicerades den 31 mars.

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningar

4. Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (FiU29)
Föredragning och behandling av
proposition 2005/06:121 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag
Prop. 121 och föredragningspromemoria bifogas.
Preliminärt ställningstagande
Föredragade: Joanna Gerwin

5. Yttrande till konstitutionsutskottet (FiU2y)
Föredragning och behandling av
skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.
Skr. 75 och föredragningspromemoria bifogas.
Föredragade: Niklas Frank

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

kl. 13.00-14.00 Information om Världsbankens och IMF:s vårmöte

Statsrådet Carin Jämtin och statssekreterare Jens Henriksson informerar om Världsbankens och IMF:s vårmöte den 22-23 april. Mötet sker tillsammans med utrikesutskottet i finansutskottets sessionssal, RÖ5-10.


Bilagor


FiU29
- Prop. 121
- Föredragningspromemoria

FiU2y
- Skr. 75
- Föredragningspromemoria