Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (FiU29)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU29 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag
Delats tidigare: Prop. 121 och föredragningspromemoria
Föredragade: Joanna Gerwin

4. Riksrevisionens årsredovisning för 2005 (FiU25)
Fortsatt behandling av förslag till betänkande 2005/06:FiU25 Riksrevisionens årsredovisning för 2005
Yttrande från Utrikesutskottet delas på bordet. Motionsyrkande från KrU överlämnas och delas vid sammanträdet

Delats tidigare: Redog. RRS10, föredragningspromemoria och revisionsberättelse
Föredragande: Camilla Holmén

5. Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag (FiU28)
Föredragning och behandling av
proposition 2005/06:196 Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag.
Prop. 196 och föredragningspromemoria bifogas.
Preliminärt ställningstagande
Föredragade: Thomas Ordeberg

6. Yttrande till konstitutionsutskottet (FiU2y)
Föredragning och behandling av
dels skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
dels motion 2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp)
Föredragningspromemoria och mot. 2005/06:K28 bifogas
Delats tidigare: skr. 75 och föredragningspromemoria
Föredragade: Niklas Frank

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

Bilagor


FiU29
- Förslag till FiU29

FiU28
- Prop. 196
- föredragningspromemoria

FiU1y
- Föredragningspromemoria
- Mot. K28