Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 10:00
Plats: Finansutskottets sessionssal, RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)
Föredragning och behandling av
dels proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition punkt 1
dels motionerna
2005/06:Fi8 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
2005/06:Fi9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
2005/06:Fi10 av Göran Hägglund m.fl. (kd)
2005/06:Fi11 av Maud Olofsson m.fl. (c)
2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)
Prop. 100 finns delad i sesssionssalen.
Motioner (delas separat) och föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Pär Elfvingsson, Niklas Frank och Camilla Holmén

4. Tilläggsbudget 1 för 2006 (FiU21)
Föredragning och behandling av
dels proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition punkterna 6-7, 9-10, 12-39
dels redogörelse 2005/06:RRS13 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående hanteringen av bemyndiganden
dels motionerna väckta m.a.a. prop. 100
2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
2005/06:Fi14 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
dels motionen väckt m.a.a. redog. RRS13
2005/06:Fi6 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Redog. RRS13, motionshäfte, yrkandesammanställning, förslagssammanställning och tabell över förslag till anslag bifogas
Delats tidigare: Prop. 100 och föredragningspromemoria
Föredragande: Joanna Gerwin


5. Utveckling i den kommunala sektorn (FiU26)
Föredragning och behandling av
dels skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
dels motionerna
2005/06:Fi15 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)
2005/06:Fi16 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrk. 1-6, 8
2005/06:Fi17 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Skr. 102, motionshäfte och yrkandesammanställning bifogas
Föredragande: Roger Pettersson

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

Bilagor


FiU20
- Partimotioner (delas separat)
- Föredragningspromemoria
FiU21
- Redogörelse RRS13
- Motionshäfte
- Yrkandesammanställning
- Förslagssammanställning
- Tabell över förslag till anslag
FiU26
- Skrivelse 102
- Motionshäfte
- Yrkandesammanställning
EU-handlingar