Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29
Datum och tid: 10:00
Plats: Finansutskottets sessionssal, RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Finansiella konglomerat (FiU22)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU22 Finansiella konglomerat
Förslag till betänkande bifogas
Föredragande: Kari Hasselberg

4. Offentlig upphandling (FiU19)
Föredragning och behandling av
delsredogörelse 2005/06:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående den statliga inköpssamordningen
delsmotionerna väckta m.a.a. redog. RRS9
2005/06:Fi4 av Roger Tiefensee m.fl. (c)
2005/06:Fi5 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
delsmotionerna
2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrk. 9
2005/06:K318 av Gunnar Nordmark (fp) yrk. 2
2005/06:Fi16 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrk. 7
2005/06:Fi203 av Hans Backman (fp)
2005/06:Fi212 av Johan Linander (c)
2005/06:Fi215 av Tina Acketoft (fp)
2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) yrk. 4–5
2005/06:Fi237 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindqvist (s)
2005/06:Fi238 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindqvist (s)
2005/06:Fi246 av Rigmor Stenmark och Margaret Andersson (c)
2005/06:Fi250 av Anders Karlsson (s)
2005/06:Fi251 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)
2005/06:Fi252 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)
2005/06:Fi255 av Eva Arvidsson och Inger Nordlander (s)
2005/06:Fi261 av Lennart Axelsson m.fl. (s)
2005/06:Fi265 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
2005/06:Fi268 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
2005/06:Fi270 av Raimo Pärsinen (s)
2005/06:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
2005/06:Fi274 av Britta Rådström och Lars Lilja (s)
2005/06:Fi283 av Christer Skoog m.fl. (s)
2005/06:Fi284 av Gunilla Carlsson i Hisings B. och Rolf Lindén (s)
2005/06:Fi286 av Christina Axelsson m.fl. (s)
2005/06:Fi288 av Ingegerd Saarinen och Yvonne Ruwaida (mp)
2005/06:Fi290 av Tobias Billström (m)
2005/06:Fi292 av Christina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
2005/06:Fi295 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
2005/06:Fi297 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (s)
2005/06:Fi298 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (s)
2005/06:Fi299 av Cinnika Beiming och Christina Axelsson (s)
2005/06:Fi300 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)
2005/06:Fi305 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
2005/06:Fi300 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrk. 3–4
2005/06:Sk459 av Sverker Thorén (fp) yrk. 2
2005/06:Sk526 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd) yrk 2
2005/06:So424 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk 11
2005/06:So696 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s) yrk. 2
2005/06:So702 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 22–23
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrk. 31
2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrk. 5 och 10
2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrk. 2 och 28
2005/06:MJ354 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (c) yrk. 4
2005/06:MJ530 av Sven-Gunnar Persson m.fl. (kd) yrk. 17–18
2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 32
2005/06:N215 av Kenneth Johansson och Margareta Andersson (c) yrk. 4
2005/06:N304 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) yrk. 2
2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrk. 14
2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 26
2005/06:A245 av Lars Ohly m.fl. (v) yrk. 21–24
2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrk 10
2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 13
2005/06:Bo298 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrk. 9
2005/06:Bo304 av Barbro Feltzing (mp) yrk. 4
Redog. RRS9, 2 motionshäften och broschyr från NOU om antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt bifogas
Yrkandesammanställning och föredragningspromemoria delas senare
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Thomas Ordeberg

5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)
Fortsatt behandling av
dels proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition punkt 1
dels motionerna
2005/06:Fi8 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
2005/06:Fi9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
2005/06:Fi10 av Göran Hägglund m.fl. (kd)
2005/06:Fi11 av Maud Olofsson m.fl. (c)
2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)
Delats tidigare: Prop. 100, motioner och föredragningspromemoria
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Pär Elfvingsson, Niklas Frank, Camilla Holmén och Roger Pettersson6. Tilläggsbudget 1 för 2006 (FiU21)
Fortsatt behandling av
dels proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition punkterna 6-7, 9-10, 12-39
dels redogörelse 2005/06:RRS13 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående hanteringen av bemyndiganden
dels motionerna väckta m.a.a. prop. 100
2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
2005/06:Fi14 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
dels motionen väckt m.a.a. redog. RRS13
2005/06:Fi6 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Föredragningspromemoria om hanteringen av bemyndiganden (RRS13) bifogas
Yttranden och yttrandesammanställning delas senare
Delats tidigare: Prop. 100, föredragningspromemoria, redog. RRS13, motionshäfte, yrkandesammanställning, förslagssammanställning och tabell över förslag till anslag
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Joanna Gerwin, Camilla Holmén

7. Årsredovisning för staten (FiU24)
Föredragning och behandling av
dels skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten
dels redogörelse 2005/06:RRS20 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av årsredovisningen för staten 2005
Skrivelse 101 finns utdelad i sessionssalen
Redog. RRS20, yttrande från KU och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Hans Hegeland

8. Utvecklingen i den kommunala sektorn (FiU26)
Fortsatt behandling av
dels skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
dels motionerna
2005/06:Fi15 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)
2005/06:Fi16 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrk. 1-6, 8
2005/06:Fi17 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Yttrandehäfte och föredragningspromemoria delas senare
Delats tidigare: Skr. 102, motionshäfte och yrkandesammanställning
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Roger Pettersson


9. Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU27)
Föredragning och behandling av
skrivelse 2005/06:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2001-2005
Skr. 104 och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Ove Nilsson

10. Justering av protokoll

11. Övriga frågor

Bilagor


FiU22
- Förslag till betänkande
FiU19
- Redog. RRS9
- 2 Motionshäften
- Broschyr från NOU
- Yrkandesammanställning (delas senare)
- Föredragningspromemoria (delas senare)
FiU21
- Föredragningspromemoria
- Yttrandehäfte (delas senare)
- Yttrandesammanställning (delas senare)
FiU24
- Skr. 101 (delad i sessionssalen)
- Redog. RRS20
- Yttrande från KU
- Föredragningspromemoria
FiU26
- Yttrandehäfte (delas senare)
- Föredragningspromemoria (delas senare)
FiU27
- Skr. 104
- Föredragningspromemoria