Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-01 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 08:00
Plats: Finansutskottets sessionssal, RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Offentlig upphandling (FiU19)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU19 Offentlig upphandling
Förslag till betänkande bifogas
Föredragande: Thomas Ordeberg

4. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
Förslag till betänkande bifogas

Föredragande: Pär Elfvingsson, Niklas Frank, Camilla Holmén, Roger Pettersson och Thomas Ordeberg

5. Tilläggsbudget 1 för 2006 (FiU21)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2006
Förslag till betänkande bifogas
Föredragande: Joanna Gerwin, Camilla Holmén

6. Årsredovisning för staten (FiU24)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU24 Årsredovisning för staten
Förslag till betänkande bifogas
Föredragande: Hans Hegeland

7. Utvecklingen i den kommunala sektorn (FiU26)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU26 Utvecklingen i den kommunala sektorn
Förslag till betänkande bifogas
Föredragande: Roger Pettersson

8. Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU27)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU27 Statens upplåning och skuldförvaltning
Förslag till betänkande bifogas
Föredragande: Ove Nilsson

9. Uppskovsbetänkande (FiU30)
Förslag till betänkande delas vid sammanträdet
Föredragande: Dagmar Åsander Falkkloo

10. Justering av protokoll

11. Övriga frågor

12. Förslag till ny kanslichef
Föredragande: Presidiet

Bilagor


FiU19
- Förslag till betänkande
FiU20
- Förslag till betänkande
FiU21
- Förslag till betänkande
FiU24
- Förslag till betänkande
FiU26
- Förslag till betänkande
FiU27
- Förslag till betänkande
FiU30
- Förslag till betänkande (delas vid sammanträdet)
- EU-handlingar (delas senare)
- Reseberättelser om utskottsresorna till Chile (2004) och Kina (2004) (delas senare)