Finansutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-31 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:32

Föredragningslista

Finansutskottet 2006/07:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU22)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande FiU22 Statens upplåning och skuldförvaltning
Förslag till betänkande bifogas
Delats tidigare: Skr.104 och föredragningspromemoria.
Föredragande: Pär Elfvingsson


4. Utvärderingen av penningpolitiken (FiU27)
Fortsatt behandling av
Rapport 2006/07:RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005
Föredragningspromemoria från Riksbanken bifogas
Delats tidigare: RFR1, motioner, remissvar på RFR1 och remissammanställning, föredragningspromemoria med 4 bilagor, reserapport från Oslo
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Pär Elfvingsson

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågorBilagor


FiU22
-Förslag till betänkande

FiU27
- Föredragningspromemoria från Riksbanken

Övrigt
Skrivelse från SmåKom (de små kommunernas samverkan)