Finansutskottets sammanträde Torsdag 2008-06-05 kl. 08:00

Utskottsmöte 2007/08:35

Föredragningslista

Finansutskottet 2007/08:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:35
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-43 Socialförsäkringsutskottets sessionssal plan 4 OBS LOKAL!!

Föredragningslista

1. Intern utfrågning om kommunernas ekonomi
Dan Ericsson, statssekreterare, Finansdepartementet

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningar

4. Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU19)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande FiU19
Förslag till betänkande bifogas
Delats tidigare:Skrivelse 102 och föredragningspromemoria
Föredragande: Ingrid Skogö

5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande FiU20
Förslag till betänkande och reservationsförteckning bifogas
Delats tidigare:Proposition 100,partimotioner, redogörelser med följdmotioner, yrkandesammanställning, yttranden och föredragningspromemoria
Föredragande: Niklas Frank och Camilla Holmén

6. Tilläggsbudget 1 för 2008 (FiU21)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande FiU21
Förslag till betänkande och reservationsförteckning bifogas
Delats tidigare:Proposition 99, motionshäfte, yrkandesammanställning, yttrandehäfte med yttrandesammanställning
Föredragande: Joanna Gerwin

7. Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU22)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande FiU22
Förslag till betänkande bifogas
Delats tidigare:Skrivelse 104 och föredragningspromemoria
Föredragande: Pär Elfvingsson

8. Utvärdering av penningpolitiken (FiU24)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande FiU24
Förslag till betänkande och reservationsförteckning bifogas
Delats tidigare:Första utkast till betänkande
Föredragande: Pär Elfvingsson

9. Årsredovisning för staten (FiU25)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande FiU25
Förslag till betänkande och reservationsförteckning bifogas
Delats tidigare:Skrivelse 101, redogörelse och föredragningspromemoria
Föredragande: Camilla Holmén

10. Justering av protokoll

11. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till betänkande till FiU 19, 20, 21, 22, 24, 25

Förteckning över anmälda reservationer FiU21

Förteckning över anmälda reservationer FiU 20, 24, 25

Protokoll från överläggningar om EUs budget 2009