Finansutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-15 kl. 08:30

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Finansutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Intern utfrågning

08.30-09.00
Industrins Finansförening (IFF)

Charlotte Lindstedt (NCC)
Vidar Mohammar (Ericsson)
Carl-Axel Olsson (SCA)
Hannes Wadell (Autoliv)

09.00-09.40
Företagarna

Anna-Stina Nordmark Nilsson (VD)
Jan Carlzon (ordförande)
Svenskt Näringsliv
Krister Andersson (chef skatteavdelningen)

09.40-10.10
Svenska Handelsbanken
Pär Boman (VD och koncernchef)
Björn Börjesson (vice koncernchef)

10.10-10.40
Almi
Elisabeth Gauffin (ordförande)
Göran Lundwall (VD)
Svensk Exportkredit (SEK)
Peter Yngwe (VD)

10.40-11.00
Riksbanken
Mattias Persson (chef avdelningen finansiell stabilitet)

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningar

4. Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2008:30)
Föredragning av Riksrevisionens granskning
(HH)

5. Övriga frågor

Bilagor


Finanspolitiska ramverket
-Granskningsrapport 2008:30
-Föredragningspromemoria