Finansutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:38

Föredragningslista

Finansutskottet 2008/09:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:38
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Offentlig upphandling (FiU29)
Beslut och justering
(TO)

4. Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (FiU36)
Beslut och justering
(HH)

5. Femtioöringens upphörande (FiU37)
Beslut och justering
(PE)

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

Bilagor


FiU29
-Förslag till betänkande
-Sammanställning över anmälda reservationer
Delats tidigare: Motionshäfte och föredragningspromemoria

FiU36
-Förslag till betänkande
Delats tidigare: Prop. 116 och föredragningspromemoria

FiU37
-Förslag till betänkande
Delats tidigare:RB3, ECBs yttrande och föredragningspromemoria.


EU-dokument
-Återrapport från Ekofin-rådet 10 mars

Övrigt
-Revisionsberättelse från Grant Thornton över Riksrevisionens årsredovisning 2008
-Lista inkomna skrivelser