Finansutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:39

Föredragningslista

Finansutskottet 2008/09:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:39
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Statsrådet Mats Odell informerar om finansiell reglering i EU

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningar

4. Statlig förvaltning (FiU25)
Beslut och justering
(CH)

5. Riksbankens förvaltning 2008 (FiU23)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(PE)

6. Utvidgning av uppdrag för SBAB (FiU39)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(JIL)

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

Bilagor


Överläggningar Sr Odell
-Sammanfattning av de Larosière-gruppens rapport om finansiell tillsyn i EU (på engelska)
-Promemoria från Finansdepartementet delas under onsdag eftermiddag

FiU25
-Förslag till betänkande
Delats tidigare:Föredragningspromemoria, redogörelse RRS12 och motionshäfte

FiU23
-RB1 plus rättelse
-RB2
-RRS19
-Motioner
-Föredragningspromemoria

FiU39
-Prop104
-Föredragningspromemoria

EU-dokument
-Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet den 19-20 mars
-FaktaPM 95 om stöd för finansiella tjänster m.m.
-Europeiska kommissionens meddelande inför Europeiska rådet den 19-20 mars

Övrigt dokument
-Ärende- och sammanträdesplan