Finansutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-07 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:46

Föredragningslista

Finansutskottet 2008/09:46

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:46
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Öppen utfrågning om den ekonomiska utvecklingen

- Konjunkturinstitutet, Kerstin Hallsten, prognoschef

- Teknikföretagen, Anders Rune, chefsekonom

- Almega, Lena Hagman, chefsekonom

- TCO, Roland Spånt, chefsekonom

Bilagor


- Program