Finansutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-08 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista

Finansutskottet 2009/10:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista


1. Godkännade av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter
konkurs (FiU34)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(EJ)

4. Från många till en - sammanslagningar av myndigheter
(RIR 2010:3)
Föredragning av Riksrevisionens rapport
(IM)

5. Utvärdering av penningpolitiken 2005-2010
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(PE)

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

BilagorFiU34
- Proposition 2009/10:132
- Föredragningspromemoria

RIR 2010:3
- Riksrevisionens rapport, Från många till en - sammanslagningar
av myndigheter
- Föredragningspromemoria


Utvärdering av penningpolitiken 2005-2010
- PM, Direktiv för utvärdering av Penningpolitiken (Internt
arbetsmaterial, endast i pappersversion)

EU-dokument
- Finansdepartementets fakta PM, Förordning om statistikens kvalitet vid alltför stora budgetunderskott
- Statsrådsberedningens översiktsrapport, PM från mötet i rådet för allmänna frågor (GAC) den 22 mars

Övrigt
Inbjudningar:
- IPU m.fl."ICT and the Global economic Crisis" den 3-5 maj
- OECD "Road to revcovery: Innovation, Jobs & Clean Growth" den 26-27 maj
Reseberättelse, Bryssel 16-17 mars:
- Strategi för tillväxt och sysselsättning i krisens efterdyningar samt modernisering av det globala finansiella systemet