Finansutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:38

Föredragningslista

Finansutskottet 2009/10:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:38
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännade av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Upphandling från statliga och kommunala företag (FiU33)
Beslut och justering
(KH)

4. Obligatoriskt överskottsmål (FiU8y)
Beslut och justering
(IM)

5. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009 (FiU19)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(HH, IS)

6. Utvärdering av penningpolitiken 2007-2009 (FiU24)
Fortsatt behandling
(PE)

7.Vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen (FiU36)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(PE)

8. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005-2009 (FiU37)
Fortsatt behandling
(PE)

9. Justering av protokoll

10. Övriga frågorBilagor


FiU33
- Förslag till betänkande
Delats tidigare: Proposition 134 , motionshäfte, föredragnings promemoria


FiU8y
- Förslag till yttrande
Delats tidigare: Föredragningspromemoria

FiU19
- Skrivelse 102
- Motion Fi14 av Thomas Östros m.fl. (s)
- Föredragningspromemoria

FiU24
- Underlag delas vid sammanträdet
Delats tidigare: första utkast till betänkande

FiU36
Delats tidigare: framställning RB4,föredragningspromemoria

FiU37
- Skrivelse 104
- Föredragningspromemoria

EU-dokument
- Fakta PM 78 Förordning om europeiska miljöräkenskaper

Övrigt:
- PM, Budgetregleringen hösten 2010
- Lista på inkomna skrivelser, PM från utbildnings
departementet med anledning av prop 99, och skrivelse från
Journalistförbundet och svenska Tidningsutgivareförbundet
med anledning av prop 151
- Protokoll nr 36 (överläggningar med Anders Borg om
aktuella EU-frågor)
- Inbjudan, Committee on Budgets i Bryssel den 1 juni. "How
to create synergy between European budget and national
budgets"