Finansutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:42

Föredragningslista

Finansutskottet 2009/10:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:42
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Intern utfrågning av Riksbanken om aktuella frågor
- Riksbankschef Stefan Ingves
- Ylva Hedén Westerdahl
- Britta von Schoultz

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningar

4. Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (FiU32)
Beslut och justering.
(EJ)

5. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005-2009 (FiU37)
Beslut och justering.
(PE)

6. Betaltjänster (FiU30)
Föredragning och preliminärt ställningstagande.
(EJ)

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågorBilagorFiU32
- Förslag till betänkande FiU32
Delats tidigare: Proposition 2009/10:151, motionshäfte, föredragningspromemoria

FiU37
- Förslag till betänkande FiU37
Delats tidigare: Skrivelse 2009/10:104, föredragningspromemoria

FiU30
- Proposition 2009/10:220
- Motion Fi242
- Skrivelse från Finansbolagens förening
- Föredragningspromemoria

EU-dokument
- KOM(2010) 250 Meddelande från kommissionen om förstärkt
samordning av den ekonomiska politiken
- Kommenterad dagordning inför Ekofin den 8 juni
- Faktapromemoria 2009/10:81 EU:s nya tillväxt- och sysselsättningsstrategi.
Riktlinjer för EU 2020
- KOM(2010) 238 Rapport från kommissionen Konvergensrapport 2010
om b.l.a. Sverige. Utdrag sid 1-4, 27-29
- KOM(2010) 254 Meddelande från kommissionen om
bankavvecklingsfonder.


Övrigt
- Rapport från OECD-resa 26-27 maj