Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2022/23:FiU202212151 torsdag 2022-12-15 kl. 10:30

torsdag 2022-12-15 kl. 10:30

Planerat sammanträde

Datum och tid: Torsdag 2022-12-15 kl. 10:30
Plats: RÖ5-10