Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:22 Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2010/11:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Val av ordförande

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Försvarsmakten (FöU4)
Justering
Redog. 2010/11:RRS9 och motioner
Föredragande: UB

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 maj 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:20
Punkt 4: Förslag till betänkande FöU4
Punkt 5:
- KOM(2011) 163
- Rapport från Allmänna rådets möte den 21 mars 2011
- pressmeddelandena 7781/11 och 8004/11 från Europeiska
unionens råd