Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:24 Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2010/11:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer (FöU1y)
Beredning och justering
Motion 2010/11:N5
Föredragande: IW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2011 kl. 09.00 (obs tiden!)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:23
Punkt 4: Förslag till yttrande 2010/11:FöU1y