Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2010/11:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Insatserna i Afghanistan och i Libyen
Information (tillsammans med UU i RÖ5-30)
Insatschefen Anders Lindström m.fl., Försvarsmakten

2. (10.00) Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Avgift enligt Studsvikslagen (FöU7)
Beredning
Prop. 2010/11:126
Föredragande: IW

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj 2011 kl. 11.00

9. (10.30) Verksamheten i Försvarsmakten
Information
ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

10. (11.30) Inför kommande ministerrådsmöte i EU
Information
Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl., Försvarsdepartementet

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2010/11:24
Punkt 5: Utkast till betänkande 2010/11:FöU7
Punkt 6: Faktapromemoria 2010/11:FPM100
Punkt 10:
- Dagordning FAC
- Dagordning EDA Steering Board
- Rapport från FAC 9 dec 2010
- Weimarbrevet