Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Avgift enligt Studsvikslagen (FöU7)
Justering
Prop. 2010/11:126
Föredragande: IW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 juni 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:25
Punkt 2: Utdrag ur Rapport RIF-rådet 12 maj 2011
Punkt 4: Förslag till betänkande 2010/11:FöU7