Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:27 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2010/11:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Information
Prop. 2010/11:150
Generaldirektör Gunnar Holmgren m.fl., Försvarets
materielverk (FMV)

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2010/11:150
Föredragande: IW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 juni 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:26
Punkt 5: PU från FiU 2010/11:42