Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:28 Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2010/11:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Katastrofen i Japan
Information
Generaldirektör Ann-Louise Eksborg m.fl.,
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Överdirektör Nils Svartz m.fl., Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB)

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (FöU2y)
Fortsatt beredning av yttrande till FiU
Prop. 2010/11:150 och ev. motioner
Föredragande: IW

6. Fråga om sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

7. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes-
och försvarsutskott (UFöU)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Onsdagen den 22 juni 2011 kl. 08.00 Obs tiden!

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:27
Punkt 5: Förslag till yttrande 2010/11:FöU2y
Punkt 6: Pm inför UFöU