Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:29 Torsdag 2011-06-16 kl. 09:30

Torsdag 2011-06-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2010/11:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Försvarsmaktens insatsorganisation
Information
Generallöjtnant Anders Lindström m.fl., Försvarsmakten

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Onsdagen den 22 juni 2011 kl. 08.00 Obs tiden!Bilagor