Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:30 Onsdag 2011-06-22 kl. 08:00

Onsdag 2011-06-22 kl. 08:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2010/11:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (FöU2y)
Justering
Prop. 2010/11:150 och motioner
Föredragande: IW

5. EU-frågor

6. Övriga frågor


Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:28 och 29
Punkt 4: Förslag till yttrande 2010/11:FöU2y
Punkt 5: Pressmeddelande 3091:a mötet i rådet Utrikes frågor