Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:31 Torsdag 2011-09-15 kl. 09:00

Torsdag 2011-09-15 kl. 09:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2010/11:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

Föredragningslista

1. Försvarsmaktens personalförsörjning
Information
Generaldirektör Ulf Bengtsson m.fl., Försvarsmakten

2. Kanslimeddelanden

3. EU-frågor

4. Rapporter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 september 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 3:
- KOM2011 (518)
- SEK2011 (1006)
Punkt 4: Pm om EU-konferens i Warszawa 3-5 juli