Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:13 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13
Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-frågor

4. Rapporter

5. Vissa frågor om Försvarsmaktens
materielförsörjning (FöU3)
Beredning
Skr. 2011/12:14
Föredragande: UB

6. Svenska bidrag till internationella insatser (FöU1y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beredning
Skr. 2011/12:18 och motioner
Föredragande: IW

7. Konventionen om klusterammunition (FöU2y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beredning
Prop. 2011/12:47 och ev. motioner
Föredragande: IW

8. Integritetsskydd vid signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet
Fråga om inhämtande av yttrande från justitieutskottet
Skr. 2011/12:48
Föredragande: UB

9. Beslut om vice ordförandens deltagande i
internationell konferens

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 januari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:12
Punkt 3:
- KOM(2011) 841
- SEK(2011) 1473
- KOM(2011) 934
- Faktapromemoria 2011/12:FPM66
- Faktapromemoria 2011/12:FPM81
Punkt 5: Utkast till betänkande 2011/12:FöU3
Punkt 6 och 7:
Protokollsutdrag från utrikesutskottet
Punkt 6: Utkast till yttrande 2011/12:FöU1y
Punkt 7: Utkast till yttrande 2011/12:FöU2y