Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14
Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Exportsatsning av JAS 39 Gripen
Information
VD Håkan Buskhe m.fl., Saab AB

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Svenska bidrag till internationella insatser (FöU1y)
Justering
Skr. 2011/12:18 och motioner
Föredragande: IW

6. Konventionen om klusterammunition (FöU2y)
Justering
Prop. 2011/12:47 och motioner
Föredragande: IW

7. Vissa frågor om Försvarsmaktens
materielförsörjning (FöU3)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:14
Föredragande: UB

8. Kustbevakningsdatalag (FöU4)
Beredning
Prop. 2011/12:45 och motion
Föredragande: KHS

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 februari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:13
Punkt 6: Utkast till yttrande 2011/12:FöU1y
Punkt 7: Utkast till yttrande 2011/12:FöU2y
Punkt 8: Utkast till betänkande 2011/12:FöU3
Punkt 9: Utkast till betänkande 2011/12:FöU4