Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15
Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Erfarenheterna från flyginsatsen över Libyen
Information
Generallöjtnant Anders Silwer, m.fl., Försvarsmakten

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Förslag om ett nytt forum för utskottsövergripande
forsknings- och framtidsfrågor (pilotförsök under 2012)

5. Rapporter

6. Kustbevakningsdatalag (FöU4)
Ev. justering
Prop. 2011/12:45 och motion
Föredragande: KHS

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 februari kl. 10.00Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:14
Punkt 4: Pm från Utvärderings- och forskningsfunktionen
på riksdagen
Punkt 6: Utkast till betänkande 2011/12:FöU4