Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16
Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
(MUST)
Information
Stefan Kristiansson m.fl., Försvarsmakten

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Vissa frågor om Försvarsmaktens
materielförsörjning (FöU3)
Ev. justering
Skr. 2011/12:14
Föredragande: UB

6. EU-förslag om en civilskyddsmekanism för unionen
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 934 och 2011/12:FPM101
Föredragande: IW

7. EU-frågor

8. Övriga frågor

9. Exportsatsning av JAS 39 Gripen (kl. 11.00)
Information
Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl., Försvarsdepartementet

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:15
Punkt 5: Utkast till betänkande 2011/12:FöU3
Punkt 6: KOM(2011) 934, PM och 2011/12:FPM101
Punkt 7: KOM(2011) 783 och 2011/12:FPM107