Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17
Datum och tid: 2012-02-21 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Kontrollstation signalspaning (FöU6)
Beredning
Skr. 2011/12:48 och motion
Föredragande: UB

5. EU-förslag om en civilskyddsmekanism för unionen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 934 och 2011/12:FPM101
Föredragande: IW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 februari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:16
Punkt 4: Utkast till betänkande 2011/12:FöU6
Punkt 5: KOM(2011) 934, PM och 2011/12:FPM101