Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18
Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Kontrollstation signalspaning (FöU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:48 och motion
Föredragande: UB

5. EU-förslag om en civilskyddsmekanism för unionen
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2011) 934 och 2011/12:FPM101
Föredragande: IW

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:17
Punkt 4: Utkast till betänkande 2011/12:FöU6
Punkt 5: Utdrag ur KOM(2011) 934, PM och 2011/12:FPM101
Punkt 6: Utdrag ur KOM(2011) 593 och 2011/12:FPM111