Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:30

Torsdag 2012-03-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19
Datum och tid: 2012-03-15 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Kontrollstation signalspaning (FöU6)
Justering
Skr. 2011/12:48 och motion
Föredragande: UB

5. ÖB informerar (kl.10.00)
ÖB general Sverker Göranson, Försvarsmakten

6. Försvarsmaktens årsredovisning för 2011
Information
ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

7. Försvarsmaktens budgetunderlag för 2013
Information
ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:18
Punkt 4: Förslag till betänkande 2011/12:FöU6