Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Regeringens inriktning inom EU-arbetet, m.m.
Information
Försvarsminister Sten Tolgfors, Försvarsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 oktober kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2: protokoll 2011/12:1