Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:20 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20
Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Information inför försvarsministermöte i EU
Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl. från Försvarsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Dagordning för FAC den 22 mars och kommenterad
dagordning till EUN inför FAC
Punkt 2: Protokoll 2011/12:19