Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21
Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Information från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Generaldirektör Jan-Olof Lind m.fl., FOI

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:20