Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-04-12 kl. 10:30

Torsdag 2012-04-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22
Datum och tid: 2012-04-12 10:30 kl. 10:30
Plats: RÖ 5-32

1. Sekretess i riksdagen och i utskotten
Information (kl. 10.30)
Chefsjurist Helén Törnqvist, juridiska enheten
på riksdagen

2. Riksrevisionen redovisar rapporten
Besparingar inom försvarets materielförsörjning

Information (kl. 11.00)
Riksrevisor Jan Landahl m.fl., Riksrevisionen

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Rapporter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:
- Pm om offentlighet och sekretess
- Förslag om protokollsbeslut
Punkt 3: Protokoll 2011/12:21