Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23
Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Information inför försvarsministermöte i EU
Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl. från Försvarsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:22