Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24
Datum och tid: 2012-04-19 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU
Skr. 2011/12:75
Föredragande: IW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:23
Punkt 4:
-Pm om skrivelse 75
-Utdrag ur skrivelse 75