Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:25 Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25
Datum och tid: 2012-04-24 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Nordic Centre for Gender in Military
Operations
(kl.11.00)
Information
Kommendörkapten Jan Dunmurray m.fl., Försvarsmakten

2. Om soldatanställningar i Försvarsmakten (kl. 11.30)
Information
Rättschef Maria Hedegård m.fl., Försvarsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Rapporter

6. Soldatanställningar i Försvarsmakten (FöU5)
Beredning
Prop. 2011/12:115
Föredragande: UB

7. Ändringar i elberedskapslagen (FöU7)
Beredning
Prop. 2011/12:89
Föredragande: ELM

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2011/12:24
Punkt 6: Utkast till betänkande 2011/12:FöU5
Punkt 7: Utkast till betänkande 2011/12:FöU7