Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26
Datum och tid: 2012-04-26 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Kärnavfallsrådets verksamhet
Information
Ordförande Torsten Carlsson m.fl., Kärnavfallsrådet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Rapporter

5. Nordisk stridsgrupp 2015 (FöU8)
Beredning
Prop. 2011/12:84 och motion
Föredragande: IW

6. Redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen
Justering av yttrande till KU
Skr. 2011/12:75
Föredragande: IW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:25
Punkt 5: Utkast till betänkande 2011/12:FöU8
Punkt 6: Pm om skrivelse 75