Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27
Datum och tid: 2012-05-03 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Soldatanställningar i Försvarsmakten (FöU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:115
Föredragande: UB

5. Ändringar i elberedskapslagen (FöU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:89
Föredragande: ELM

6. Vårändringsbudget för 2012
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:99 och ev. motioner
Föredragande: IW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:26
Punkt 4: Utkast till betänkande 2011/12:FöU5
Punkt 5: Utkast till betänkande 2011/12:FöU7