Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Ändringar i elberedskapslagen (FöU7)
Justering
Prop. 2011/12:89
Föredragande: ELM

5. Nordisk stridsgrupp 2015 (FöU8)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:84 och motion
Föredragande: IW

6. Försvarets logistik (FöU9)
Beredning
Prop. 2011/12:86
Föredragande: UB

7. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om rapporten
Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - 2011
(kl. 11.15)
Forskningsledare Carolina Vendil Pallin m.fl., FOI

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 maj kl. 08.30. Obs tiden!

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:27
Punkt 4: Förslag till betänkande 2011/12:FöU7
Punkt 5: Utkast till betänkande 2011/12:FöU8
Punkt 6: Utkast till betänkande 2011/12:FöU9