Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-05-10 kl. 08:30

Torsdag 2012-05-10 kl. 08:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29
Datum och tid: 2012-05-10 08:30
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Soldatanställningar i Försvarsmakten (FöU5)
Justering
Prop. 2011/12:115
Föredragande: UB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj kl. 11.00.

7. Försvarsmakten om aktuella frågor (kl. 09.00)
Information
ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:28
Punkt 4: Förslag till betänkande 2011/12:FöU5