Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:3 Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Vissa frågor i budgetförslaget för utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012
Information
Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl., Försvarsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-frågor

5. Rapporter

6. Motioner väckta under allmänna motionstiden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2: protokoll 2011/12:2
Punkt 3:
- Rapport från informella försvarsministermötet i EU
i Wroclaw 22-23 september
- Inbjudan till symposium från Kungliga
Krigsvetenskapsakademien
- Utskottets sammanträden hösten 2011
Punkt 4: KOM(2011) 593
Punkt 5: Reserapport Helsingfors